Адвокатско Дружество

„Рашев & Партньори“

 • Виктор Рашев

 • Десислава Стойкова

 • Йорданка Рашева

 • Георги Матев

 • Ива Николова

 • Деница Терзийска

 • Мария Балабанова

 • Александър Рашев

 • Даниела Петкова

 • Светла Стоянова

 • Богдана Ячкова

 • Силвия Евдокимова

 • Виктория Велева

 • Емил Спасов

 • Ради Калчев

 • Илиан Георгиев

 • Мартина Ангелова

Виктор Рашев

Управляващ съдружник
 • Търговско и корпоративно право,
 • Търговски сделки и облигационно право;
 • Дружествено право
 • Сделки с ценни книжа, фондова борса
 • Публични и инвестиционни дружества
 • Приватизация
 • Банково право
 • Застрахователно право
 • Граждански процес
 • Вещно право
Езици
 • Английски
 • Руски
Професионален опит и Образование
 • Професионален опит

  1992 –             Управляващ съдружник в адвокатско дружество „Рашев и партньори“,

  1998 – 2001    Eксперт и съветник в „Комисията по правни въпроси

  и законодателство срещу корупцията“ към 38-мо НС“

  1992 – 1992    Софийски градски съд, съдебен кандидат

   

  Образование

  Висше юридическо (1987-1991)

   

  Член на „Софийска Адвокатска Колегия“

  Представител по индустриална собственост

   

Десислава Стойкова

Финансов директор
Езици
 • Немски
 • Английски
 • Руски
Професионален опит и Образование

Професионален опит

2005 –             Адвокатско дружество „Рашев и партньори“

 

Образование

2005 – 2011    Нов Български Университет – гр. София, специалност „ПРАВО“

2002 – 2005    Икономически Университет – гр.Варна, специалност: „Корпоративни финанси“

Йорданка Рашева

Старши съдружник
 • Търговско и корпоративно право, Търговски сделки
 • Облигационно право
 • Правила за търговия и защита на потребителя
 • Авторско право, Патентно право
 • Публични и инвестиционни дружества
 • Административно право
 • Вещно право
 • Граждански процес
 • Трудово право
Езици
 • Английски
 • Руски
Професионален опит и Образование
 • Професионален опит

  1999 –             Старши съдружник в Адвокатско дружество „Рашев и партньори“

  2006 –             Програма за младши арбитри към БТПП

  2000 – 2001    Софийски градски съд, съдебен кандидат

   

  Образование

  СУ „Св.Климент Охридски“, гр.София, специалност: „Право“ (1993 -1999)

   

  Член на „Софийска Адвокатска Колегия“

Георги Матев

Съдружник
 • Търговско право и търговски сделки
 • Право на информационните технологии
 • Блокчейн и DLT
 • Право на интелектуалната собственост
 • Финансово право
 • Рисков капитал
 • KYC & AML
 • Международни сделки
 • Сливания и придобивания
 • Облигационно право
 • Вещно право
Езици
 • Английски
 • Немски
Професионален опит и Образование
 • Професионален опит

  2005 –             Адвокатско дружество „Рашев и партньори“, Съдружник

  2006                Програма за младши арбитри към БТПП

  2003 – 2005    Законодателен сътрудник към програма „Студенти на Стаж към Парламента“

  2002 – 2003    Стажант към адвокатска кантора „Николов“

   

  Образование 

  2001 – 2007 – Нов Български Университет – гр. София, специалност Право

   

  Член на Софийска Адвокатска Колегия

Ива Николова

Съдружник
 • Търговско и корпоративно право
 • Търговски сделки и облигационно право
 • Патентно право
 • Трудово и осигурително право
 • Вещно право
 • Семейно и наследствено право
 • Гражданско право
 • Дружествено право
 • Семейно и наследствено право
 • Право на интелектуалната собственост
 • Граждански и Админастративен процес
 • Международно частно право
Езици
 • Английски
 • Руски
 • Френски
Професионален опит и Образование

Професионален опит

2008 –             съдружник в Адвокатско дружество „Рашев и партньори“

2003 –2007     стажант към „Рашев и партньори“

2002 – 2003    Парламентарен сътрудник към 39 – то НС

2002 – 2002    Софийски Градски съд, съдебен кандидат

 

Образование

1996 – 2001 – СУ “Св. Климент Охридски“ – гр. София, „Право“

 

Член на „Монтанска Адвокатска Колегия“

Представител по индустриалната собственост

 

Деница Терзийска

Съдружник
 • Търговско право
 • Гражданско и облигационно право
 • Гражданско процесуално право
 • Транспортно право
 • Вещно право
 • Административно право и процес
 • Право на интелектуалната собственост
 • Семейно и наследствено право
 • Трудово и осигурително право
 • Международно частно право
Езици
 • Английски
 • Немски
Професионален опит и Образование
 • Професионален опит:

  2007 –             Адвокатско дружество „Рашев и партньори“, Съдружник

   

  Образование

  2006 – 2011 – СУ „Свети Климент Охридски“, специалност „Право“

   

  Член на Адвокатска колегия, гр. Пловдив

Мария Балабанова

Съдружник
 • Гражданско право
 • Облигационно право
 • Търговско право
 • Транспортно право
 • Трудово и осигурително право
 • Вещно право
 • Семейно и наследствено право
 • Административно право
 • Европейско право
 • Международно частно право
 • Граждански процес
Езици
 • Английски
 • Немски
 • Испански
Професионален опит и Образование

Професионален опит

2009 –             Адвокатско дружество „Рашев и партньори“, Съдружник

 

Образование

2003 – 2008 – СУ „Св. Климент Охридски“ – специалност Право

2006 – 2010 – СУ„Св. Климент Охридски” – специалност Международни отношения

 

Член на Софийска адвокатска колегия

Александър Рашев

Адвокат
 • Право на ЕС
 • Търговско право
 • Дружествено право
 • Вещно право
 • Облигационно право
 • Право на информационните технологии
 • Семейно право
 • Сливания и придобивания
 • Право на интелектуалната собственост
 • Граждански и административен процес
 • Международно частно и публично право
Езици
 • Английски
 • Руски
Професионален опит и Образование

Професионален опит

2013 –             Адвокатска кантора „Рашев и партньори“, Адвокат

2015 – 2016    Стажант юрист към Софийски градски съд

2012                Стажант в Атлантически клуб в Бъглария (НПО)

 

Образование 

2013 – 2015 – Бургаски свободен университет – Магистър по право

2012 – 2013 – Виенски университет, LLM Европейско и международно бизнес право

2009 – 2013 – Университет на Западна Англия – Бристъл, LLB Европейско и международно право

2008 – 2009 – Колеж Белербис Кеймбридж, Основи  на правото

 

Член на Софийска адвокатска колегия

Даниела Петкова

Сфери на дейност
 • Облигационно право
 • Търговско право
 • Устройство на територията и строителство
 • Вещно право
 • Административно право и процес
 • Гражданско процесуално право
 • Арбитражни спорове
 • Несъстоятелност на търговски дружества
Езици
 • Английски
Професионален опит и Образование

Професионален опит

2017 –             Синдик – придобита правоспособност

2016 –             Адвокатско дружество „Рашев и партньори“, Адвокат

2014 – 2016    Адвокатско дружество „Саздов и Петров“, Адвокат

2013 – 2014    Юрисконсулт в „Напоителни системи“ ЕАД

 

Образование

2007 – 2012 – СУ „Св. Климент Охридски“ – специалност Право

 

Член на Софийска адвокатска колегия

Светла Стоянова

Адвокат
 • Търговско право
 • Дружествено право
 • Вещно право
 • Търговски сделки и облигационно право
 • Сливания и придобивания
 • Семейно и наследствено право
 • Трудово право
 • Право на информационните технологии
 • Право на интелектуална собственост
 • Граждански и aдминистративен процес
Езици
 • Английски
Професионален опит и Образование

Професионален опит

2013 –             Адвокатско дружество „Рашев и партньори“, Адвокат

 

Образование

2009 – 2016 – СУ „Св. Климент Охридски“ – специалност Право

 

Член на Софийска адвокатска колегия

Богдана Ячкова

Адвокат
 • Гражданско право и процес
 • Облигационно право
 • Търговско право
 • Административно право и процес
 • Защита на личните данни
 • Трудово и осигурително право
 • Вещно право
 • Семейно и наследствено право
 • Право на интелектуалната собственост
Езици
 • Английски
 • Немски
Професионален опит и Образование

Професионален опит

2013 –             Адвокатско дружество „Рашев и партньори“, Адвокат

2011 – 2013    Адвокатско дружество „Юрикон”, адвокатски сътрудник

2010 – 2011    Помощник юристконсулт в „Медигрей” ООД

2010                Стажант в Отдел „Правен” на „Белла България” АД

 

Образование

2007 – 2012 – СУ „Св. Климент Охридски“, специалност Право

 

Член на Адвокатска колегия, гр. Пловдив

Силвия Евдокимова

Адвокатски сътрудник
Езици
 • Aнглийски
 • Немски
 • Испански
Професионален опит и Образование

Професионален опит

2015 –             Адвокатско дружество „Рашев и партньори“

 

Образование

2011 – 2017 – СУ „Св. Климент Охридски”, специалност Право

2010 – 2014 – СУ „Св. Климент Охридски”, специалност Международни отношения, бакалавър

 

 

Виктория Велева

Адвокатски сътрудник

 

Languages
 • Английски
Професионален опит и Образование

Професионален опит

2017 –             Адвокатско дружество „Рашев и партньори“

 

Образование

2014 – до настоящия момент – СУ „Св. Климент Охридски”, специалност Право

 

 

Емил Спасов

Оперативен мениджър
Languages
 • Руски

 

Ради Калчев

Адвокатски сътрудник
Languages
 • Английски
Професионален опит и Образование

Професионален опит

2018 –             Адвокатско дружество „Рашев и партньори“

 

Образование

2015 – до настоящия момент  – Университет за национално и световно стопанство, специалност Право

 

Илиан Георгиев

Мениджър логистика

 

 

Мартина Ангелова

Административен сътрудник
Езици
 • Английски
 • Руски
Професионален опит и Образование

Професионален опит

2015 –             Адвокатско дружество „Рашев и партньори“

 

Образование

2010 – 2015 – СУ „Св.Климент Охридски“, специалност „Превантивна и коренционна педагогика“

 

 • За нас

 • Визия

 • Клиенти

За нас

С повече от 25 години опит, Адвокатско дружество „Рашев и Партньори“ е надежден партньор, на който може да се доверите

Основите на Адвокатско дружество „Рашев и Партньори“ са положени през 1992 г. от адвокат Виктор Рашев. Философията на екипа ни се състои в изграждане на дългосрочни отношения с клиентите на дружеството. Предлагаме пълно правно обслужване на корпоративни и частни клиенти. Задълбочените познания и професионална експертиза на адвокатите в дружеството спомагат за успеха на вашите начинания.

Визия

Напредък чрез познание

В съвременния свят модерното адвокатско дружество се развива ежедневно, поради което членовете на нашия екип непрекъснато обогатяват познанията си във всички отрасли на правото. Мотивирани сме да обогатяваме познанията си, да развиваме уменията си, както и да следим за всички новости и промени в действащото национално и международно законодателство.   С навлизането на новите технологии в търговския оборот и в живота на хората все повече търговски дружества се нуждаят от специализирани консултации в сферата на иновациите. Адвокатско дружество „Рашев и Партньори“ може да се похвали като един от пионерите в този отрасъл на правото. Ние разбираме не само правните аспекти, свързани с новите технологии и IT правото, но и бизнеса зад тях.

Клиенти

Нашите клиенти са нашата сила и мотивация

Клиенти на Адвокатско дружество „Рашев и Партньори“ са и физически лица, неправителствени организации и търговски дружества, чиято основна дейност е в областта на промишлеността, транспорта, строителството и други икономически отрасли. Същите се доверяват на професионалния опит и познания на екипа на  Адвокатско дружество „Рашев и Партньори“ в сферите на търговското право, вещното и облигационно право, транспортно право, административно право, процесуално представителство по граждански, търговски, административни и арбитражни дела. През годините екипът ни придоби и значителен опит в сделките касаещи сливания и придобивания с международен елемент, както и международните бизнес транзакции.

Rashev & Partners
1463 София, бул. Витоша 146-Б, ет. 6, Бизнес център България
 • 02 / 805 30 30
 • 02 / 805 30 33
office@rashev.net
© Rashev & Partners. Всички права запазени.
Дизайн от